Piktografien
20020712_p-X
20030213_p-XXXVI
20030223_p-XXXVIII
20030521_p-XLVI
20030616_p-XLIX
20030624_p-L
20031013_1_p-LIX
20031027_p-LXI
20031204_p-LXIV
20041012_p-LXXII
20041027_1_p-LXXIII
20060202_p-LXXIV